SKILLS

PROGRAMMING SKIILLS
Web development > – da se zna odmah na početku: web dizajner je nešto potpuno drugo. O tome ćemo kasnije. Web developeri pričaju jezike nama nepoznate. I bolje je što je tako. Uglavnom - web developer je osoba koja gradi i održava strukturu web stranice ili mobilne aplikacije. Zadatak mu je da web dizajn pretvori u funkcionalni web sajt/aplikaciju. Dizajn tako oživljava i postaje spreman za korištenje i interakciju sa klijentima. Da bi došao do svog cilja, web developer, kao i programer, kodira – ali koristi druge programske jezike – dalje nećemo komplikovati. 😀
LEVEL : INTERMEDIATE EXPERIENCE : 5 YEARS
Php WP
C# development > – programer, šta je to? Prva asocijcija je kodiranje. Programere uglavnom zamišljamo kao ljude koji satima sjede za kompjuterom i kuckaju brojeve i slova koji zatim, nekako, postanu ono što vidimo na ekranu. Ova predrasuda nije sasvim pogrešna. Tačno je da programeri koriste programske jezike kako bi ostvarili svoje ciljeve. U suštini, programer se bavi razvijanjem kompjuterskog i mobilnog softvera. Posao programera je da stvara sasvim nove aplikacije, ili da dorađuje već postojeći softver.
LEVEL : INTERMEDIATE EXPERIENCE : 5 YEARS
C# C++ JAVA
DESIGN SKILLS
Web design > - web developere i web dizajnere je lako pomiješati. Web dizajner ima kreativan posao: to je osoba koja je zadužena za estetiku web stranice ili aplikacije. On odlučuje o okviru stranice, korištenom fontu za prisutan tekst, izgledu elemenata web stranice, paleti korištenih boja… I on nikada ne radi sam – u timu se nalaze grafički dizajner i copywriter. Web dizajner stvara krajnji produkt koji se šalje web developeru i zatim se gradi sajt.
LEVEL : ADVANCED EXPERIENCE : 5 YEARS
Photoshop WP Elementor